Creating Comfort

Warmtebronnen!

Terug naar de natuur


Rondom uw woning is veel onbenutte energie opgeslagen; in de buitenlucht, de grond en in water. Het zijn energiebronnen die constant worden aangevuld door de warmte van de zon. Danfoss levert voor iedere bron (grond, water of lucht) de juiste warmtepomp die de opgeslagen energie maximaal en nuttig gebruikt en omzet in duurzame en comfortabele warmte voor uw woning. Er zijn drie verschillende warmtebronsystemen om de opgeslagen energie te verzamelen en er uw woning mee te verwarmen en eventueel te koelen.


buitenluch als energiebron
Buitenlucht als energiebron

Met een warmtepomp op lucht zijn geen boringen of afgravingen nodig. Daarvoor in de plaats wordt de warmte direct ontrokken uit de buitenlucht. Bij dit principe wordt er een buitenunit geplaatst die wordt verbonden met een regelunit of binnenunit die ergens in uw woning wordt opgesteld. Als het buiten erg koud is daalt het rendement enigszins.

Kenmerken

 • Geschikte locatie voor buitenunit nodig.
 • Lagere aanschaf- en installatiekosten.
 • Geen meldingsplicht voor de installatie aan de plaatselijke overheid.
 • Geschikt voor nieuw- en bestaande bouw.

Bronsysteem met een verticale collector
Bronsysteem met een verticale collector

Dit systeem gebruikt in de bodem opgeslagen warmte als warmtebron. Een mengsel van water en glycol (een anti-vries middel), ook wel brine genoemd, circuleert door de warmte-pomp en de collector van het bronsysteem en genereert zo bruikbare warmte uit de bodem. Leidingen voor de collector worden door één of meerdere boringen in de grond geleid.

Kenmerken

 • Beperkt grond oppervlak nodig.
 • Kleine verandering voor de omgeving.
 • Passieve koeling beschikbaar.
 • Met name geschikt voor nieuwbouw.

Bronsysteem met een open bron
Bronsysteem met een open bron

Een bronsysteem met een open bron genereert warmte uit het grondwater. Door een boorgat in de grond wordt grondwater opgepompt en via een warmtewisselaar naar de warmte-pomp getransporteerd waar de warmte uit het grondwater wordt onttrokken. Vervolgens wordt het gebruikte water via een ander boorgat terug in de grond gepompt.

Kenmerken

 • Eén bronsysteem voor warmtepompen in meerdere woningen.
 • Kosten per woning kunnen lager uitvallen dan bij individuele warmtepomp met een eigen bron.
 • Passieve koeling beschikbaar.
 • Geschikt voor nieuwbouw of grootschalige renovatie.